ΕΛΙΑ

Περιγραφή

Το καυσόξυλο ελιάς ανήκει στην κατηγορία των σκληρών ξύλων. Ο συνδυασμός του λαδιού που περιέχεται στην ελιά με την πυκνότητα του ξύλου παρέχει μεγάλη διάρκεια καύσης και δημιουργία μεγάλης φλόγας. Τα καυσόξυλα ελιάς προέρχονται μόνο απο την Ελληνική Επικρατεία